fbpx

Asociația „SERVICIUL PENTRU ASISTENȚĂ ÎN SITUAȚII SPECIALE-SARTISS” (LB) implementează, în perioada 01.04.2018-31.03.2020, proiectul ”Integrated cross-border approach for improving the cooperation and joint preparedness on risk prevention and disaster management at the level of Bihor Hajdu-Bihar Euroregion” (cod proiect ROHU 84, acronim: CROSSRISKS) în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria 2014-2020.

În cadrul procesului de implementare a proiectului menționat mai sus,  invitam operatorii economici interesati sa depuna oferte in vederea achizitiei lucrarilor de extindere si dotare CENTRU TRANSFRONTALIER DE PREGATIRE INTEGRATA PENTRU INTERVENTII IN SITUATII DE URGENTA (comuna Bors)cod CPV 45216100 – Lucrari de constructii de cladiri destinate institutiilor de ordine publica sau serviciilor de urgenta.

Invitatia si documentatia aferenta prezentei achizitii se publica, in conformitate cu prevederile Manualului de implementare a Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Ungaria 2014-2020 si cu respectarea principiului transparentei, concomitent:

–        pe site-ul programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Ungaria 2014-2020 http://www.interreg-rohu.eu,

–        pe site-ul Asociatiei SARTISS http://www.sartiss.ro/,

–        cotidian/ziar/publicatie/gazeta regional(a), format tiparit.

 

Termenul limita pentru depunerea ofertelor:   18.06.2019, ora 17.00
 
 
Invitatia de Participare, Documentatia de atribuire (inclusiv Proiectul Tehnic de Executie) pot fi accesataici