fbpx

Asociația „SERVICIUL PENTRU ASISTENȚĂ ÎN SITUAȚII SPECIALE-SARTISS” (LB) implementează, în perioada 01.04.2018-31.03.2020, proiectul ”Integrated cross-border approach for improving the cooperation and joint preparedness on risk prevention and disaster management at the level of Bihor Hajdu-Bihar Euroregion” (cod proiect ROHU 84, acronim: CROSSRISKS) în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria 2014-2020.

În cadrul procesului de implementare a proiectului menționat mai sus, prin prezenta, vă solicităm oferta dumneavoastră de preț pentru achiziția serviciilor de asistență tehnică (dirigenție de șantier) aferente lucrarilor de extindere si dotare CENTRU TRANSFRONTALIER DE PREGATIRE INTEGRATA PENTRU INTERVENTII IN SITUATII DE URGENTA  (comuna Borș, jud. Bihor),  în cadrul proiectului ”Integrated cross-border approach for improving the cooperation and joint preparedness on risk prevention and disaster management at the level of Bihor Hajdu-Bihar Euroregion” , cod proiect ROHU 84, acronim: CROSSRISKS (cod CPV 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor).

Specificațiile tehnice vor fi puse la dispoziția oricărui ofertant interesat în format electronic sau pe suport de hârtie, în baza unei solicitări trimise la următoarea adresă de email: asociatia.sartiss@hotmail.com.

În vederea obţinerii unor informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la adresa asociatia.sartiss@hotmail.com.

Oferta se va transmite pe e-mail la adresa asociatia.sartiss@hotmail.com sau se poate depune la adresa: str. Corneliu Coposu, nr. 9, bloc X13, scara C, ap.43, Municipiul Oradea până la termenul limită specificat.

Termenul pentru transmiterea ofertei de preț pentru serviciile solicitate este data de  12.08.2019, până la ora 16:00.